Din teckenspråkstolk

Din teckenspråkstolk

Välkommen till
Din Teckenspråkstolk!

Din Teckenspråkstolk AB är ett väletablerat teckenspråks- och dövblindtolkbolag verksamma i södra Sverige.
Vi följer Kammarkollegiets God Tolksed och arbetar alltid under tystnadsplikt. Vi erbjuder:

Våra Tolkar

Jenny Bergquist

VD/Teckenspråks- och dövblindtolk

Josephine Engström

Teckenspråks- och dövblindtolk

Vilka är vi?

Lär känna oss och vår filosofi!
Spela upp

Vilka är vi?

Lär känna oss och vår filosofi!
Spela upp

Våra tjänster

Vi utför och har utfört tolkuppdrag åt bland annat:
Region Skåne
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Svenska Kyrkan
Polisen
Tingsrätt & Hovrätt