Välkommen till oss

Vi är ett väletablerat teckenspråks- och dövblindtolkbolag som är verksamma främst i södra Sverige. Vi följer Kammarkollegiets God Tolksed och arbetar alltid under tystnadsplikt.

Alla våra tolkar har en godkänd examen som teckenspråks- och dövblindtolk godkänd av Tolk och översättarinstitutet. Några av oss har tilläggsutbildningar och/eller är auktoriserade av Kammarkollegiet.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med våra tolkar och vi försöker att i största möjliga mån tillgodose dina önskemål av tolk. Våra tolkar är flexibla, tillmötesgående och opartiska.

Du kan till exempel boka oss till:
 • Utbildning
 • Utbildning på arbetsplatsen
 • Utvecklingssamtal på skolan eller förskolan
 • Möten på myndighet
Vi utför och har utfört tolkuppdrag åt bland annat:
 • Arbetsförmedlingen
 • Socialförvaltningar
 • Försäkringskassan
 • Skolor & förskolor
 • Polisen
 • Tingsrätt och Hovrätt
 • Samhall
 • Region Skåne
 • Region Kronoberg
 • Region Blekinge
 • Region Halland
 • SPSM
 • Svenska Kyrkan
 • samt flera olika företag runt om i Södra Sverige.

KONTAKTA OSS

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss!
Du når oss lättast via mail eller telefon:

tolk@dintsptolk.se | 0793470090

BOKA TOLK