Ja, tolken har tystnadsplikt och får inte på något sätt föra vidare information från sina uppdrag.