Om du har nedsatt hörsel, är döv eller har dövblindhet vänder du dig till Tolkcentralen i din region för att boka tolk till vardagstolkning. Vardagstolkning bekostas av regionen.

Behöver du tolk till annat än det som klassas som vardagstolkning? Tex om du som myndighet, företag, arrangör eller utbildning vill boka tolk ska du däremot vända dig till ett tolkbolag, som oss till exempel! Klicka här för att komma till bokningsformuläret.