Ja, vi kan tolka digitala möten. Det viktiga vid digitala möten är att mötesledaren ”fäster” tolken på skärmen så att denne alltid syns och att övriga mötesdeltagare inte pratar samtidigt.