Tänk på att titta på den du talar till, alltså inte på tolken. Tolken deltar inte i samtalet utan förmedlar bara det som sägs. Använd ditt naturliga samtalstempo. Om mötet har många deltagare kan det vara bra att tänka på att inte avbryta eller prata i mun på varandra.