Tolkar jobbar inte alltid i par, men många gånger är vi två tolkar ute på uppdrag tillsammans. Det är krävande att tolka, så vi behöver byta av varandra efter 10-15 minuter. Är mötet över 1 timme är vi som regel alltid två tolkar, men det händer att vi behöver vara två även vid kortare möten. Det beror på mötets karaktär och hur många som deltar i mötet.