FAQs

Vad ska jag som hörande tänka på vid ett tolkmöte?

2023-04-03T21:36:44+02:00

Tänk på att titta på den du talar till, alltså inte på tolken. Tolken deltar inte i samtalet utan förmedlar bara det som sägs. Använd ditt naturliga samtalstempo. Om mötet har många deltagare kan det vara bra att tänka på att inte avbryta eller prata i mun på varandra.

Vad ska jag som hörande tänka på vid ett tolkmöte?2023-04-03T21:36:44+02:00

Kan ni tolka ett digitalt möte?

2023-03-22T23:19:41+01:00

Ja, vi kan tolka digitala möten. Det viktiga vid digitala möten är att mötesledaren "fäster" tolken på skärmen så att denne alltid syns och att övriga mötesdeltagare inte pratar samtidigt.

Kan ni tolka ett digitalt möte?2023-03-22T23:19:41+01:00

Hur bokar jag en teckenspråkstolk?

2023-04-05T16:38:19+02:00

Om du har nedsatt hörsel, är döv eller har dövblindhet vänder du dig till Tolkcentralen i din region för att boka tolk till vardagstolkning. Vardagstolkning bekostas av regionen. Behöver du tolk till annat än det som klassas som vardagstolkning? Tex om du som myndighet, företag, arrangör eller utbildning vill boka tolk ska du däremot vända [...]

Hur bokar jag en teckenspråkstolk?2023-04-05T16:38:19+02:00

Har tolken tystnadsplikt?

2023-04-03T21:33:14+02:00

Ja, tolken har tystnadsplikt och får inte på något sätt föra vidare information från sina uppdrag.

Har tolken tystnadsplikt?2023-04-03T21:33:14+02:00

Är teckenspråket internationellt?

2023-03-22T23:24:41+01:00

Nej, teckenspråket är inte internationellt - varje land har alltså sitt eget teckenspråk. Det kan även förekomma dialektala skillnader inom ett teckenspråk.

Är teckenspråket internationellt?2023-03-22T23:24:41+01:00

Varför har tolkar svarta kläder?

2023-03-15T14:01:31+01:00

Mönstrade kläder kan vara distraherande och ta fokus från det som tecknas. Därför bär tolkar alltid svarta kläder ute på uppdrag.

Varför har tolkar svarta kläder?2023-03-15T14:01:31+01:00

Varför jobbar tolkar i par?

2023-04-05T16:39:14+02:00

Tolkar jobbar inte alltid i par, men många gånger är vi två tolkar ute på uppdrag tillsammans. Det är krävande att tolka, så vi behöver byta av varandra efter 10-15 minuter. Är mötet över 1 timme är vi som regel alltid två tolkar, men det händer att vi behöver vara två även vid kortare möten. [...]

Varför jobbar tolkar i par?2023-04-05T16:39:14+02:00
Till toppen